Destination Adriatic - Partnerski program

ONLINE BOOKING

Servis 24h
Kako bookirati izlete?
1. Koristite pretraživač kako bi pronašli izlet
2. Odaberite datum i mjesto polaska te broj putnika
3. Unesite detalje o putnicima
4. Ispišite svoju kartu i ponesite ju na izlet
Affiliate prijava Postanite naš affiliate partner

Što je DESTINATION ADRIATIC Affiliate program?

DESTINATION ADRIATIC Affiliate Program pruža dodatnu mogućnost zarade u Hrvatskoj. Obzirom na jednostavnost upotrebe, namijenjen je gotovo svima te omogućuje da, bez obzira na prethodna iskustva u turizmu, marketingu i informatici, zaradite promovirajući izlete u destinaciji.

Kome je namijenjen DESTINATION ADRIATIC Affiliate program?
DESTINATION ADRIATIC Affiliate program mogu koristiti svi koji imaju Internet stranice, portal, blog, pretraživač svi koji žele maksimizirati učinak svojeg weba i žele dodatno zaraditi.

Koje su prednosti partnerstva s DESTINATION ADRIATIC?

 • rezervirani izleti 24 sata do polaska se ne otkazuju,
 • proces rezervacije u realnom vremenu i online plaćanje
 • garancija kvalitete
 • svaki izlet koji bookira posjetitelj koji je na DESTINATION ADRIATIC stranice došao preusmjeravanjem sa Vašeg site-a donosi Vam zaradu
 • Vaš jedini zadatak je da postavite DESTINATION ADRIATIC na svoju stranicu, a svu brigu oko gosta preuzima profesionalni korisnički servis DESTINATION ADRIATIC-a
 • točnost statistike s evidencijom broja posjetitelja, rezervacija i iznosa
 • višejezičnost tako da potpunu komunikaciju s gostom vršimo na njegovom vlastitom jeziku
 • Učlanjenje u DESTINATION ADRIATIC Affiliate program program je jednostavno i besplatno.

OPĆI UVJETI DESTINATION ADRIATIC Affiliate programa

UGOVOR
Ugovor se sklapa između turističke agencije ATLANTIS TRAVEL Zagreb d.o.o. OIB 54089624563, sa sjedištem na adresi Petrinjska 59, HR-10000 Zagreb koji je vlasnik internet stranice DESTINATION ADRIATIC i privatne ili pravne osobe koja je vlasnik Internet stranice te koja preko online pristupnice unese svoje podatke za sudjelovanje u DESTINATION ADRIATIC affiliate programu (u nastavku: Affiliate partner). Ispunjavanjem online prijave Affiliate partner u potpunosti prihvaća uvjete ovog ugovora. Ugovorom se definiraju uvjeti sudjelovanja, kao i prava i obveze sudjelovanja u affiliate programu

MEĐUSOBNI ODNOSI UGOVORNIH STRANA
Ovaj ugovor ne predstavlja agencijsku B2B suradnju te affiliate partner ne dobiva ovlasti za prezentaciju DESTINATION ADRIATIC usluga koje nisu definirane ovim ugovorom. ATLANTIS TRAVEL zadržava apsolutno sva prava vezana uz ime tvrtke, oznake tvrtke, logotip, tekst i ostale grafičke elemente i intelektualna prava.
Usluge koje su definirane ovim ugovorom su izleti gdje je ATLANTIS TRAVEL glavni organizator.
Niti jedna odredba ovog ugovora ne predstavlja niti jednu vrstu partnerstva, zajedničkog ulaganja ili bilo kojeg oblika agencijske suradnje kojom bi affiliate partner dobio ovlasti za nuđenje i razne oblike prezentacije usluga i proizvoda ATLANTIS TRAVEL-a koji nisu definirani ovim ugovorom ili ekskluzivnog zastupstva između ugovornih strana.

SUDJELOVANJE U DESTINATION ADRIATIC Affiliate programu
Pravo sudjelovanja ima svaka pravna osoba koja ima vlastite internet stranice. Affiliate partner postaje se trenutkom dodjele podataka za pristup (korisničko ime + lozinka). Za dobivanje korisničkog imena i lozinke - potrebno je ispuniti DESTINATION ADRIATIC affiliate online pristupnicu. Nakon online upisa traženih podataka Affiliate partneru se dodjeljuje korisničko ime i lozinka ukoliko zadovoljava ATLANTIS TRAVEL uvjete za pristupanje u affiliate program. Affiliate partner koristi affiliate program za preuzimanje kodova koje postavlja na svoje web stranice kako bi preusmjerio posjetitelje na stranice www.destinationadriatic.com

Ulazak u affiliate program je omogućen svim internet stranicama koji u sebi ne uključuju sljedeće sadržaje:

 • komentare sadržaja mržnje, nasilja, vrijeđanja
 • erotiku i pornografiju, nasilje, bilo koji oblik diskriminacije (religijsku, nacionalnu, invalidnu, rasnu, spolnu...)
 • ilegalne aktivnosti (“warez”), koji na bilo koji način ugrožavaju intelektualna vlasništva i prava
 • upotreba “spyware” i dialer automatskih skripti, te ostalih malicioznih skripti koje ugrožavaju privatnost korisnika.
ATLANTIS TRAVEL ima pravo u svakom trenutku Affiliate partneru uskratiti pravo sudjelovanja u affiliate programu ukoliko tijekom redovne provjere Affiliate partner stranice ustanovi postojanje bilo kojeg od gore navedenog elementa.

NAČIN POVEZIVANJA INTERNET STRANICA
Za sudjelovanje u affiliate programu, Affiliate partner može koristiti:

 • tekst ili sliku sa Affiliate poveznicom ili
 • Affiliate iFrame (pretraživač)
Affiliate link prati posjetitelje koji su putem linka sa Vaših stranica došli na DESTINATIONADRIATIC te evidentira realizirane bookinge pod Vašim affiliate brojem.
B2C iframe je pretraživač koji posjetitelje sa Vaših stranica preusmjerava na rezultate njihova upita na DESTINATION ADRIATIC te svakom pretraživanju dodjeljuje Vaš affiliate broj i evidentira realiziranje bookinge pod Vašim affiliate brojem.
Važno je da se affiliate URL koristi u izvornom obliku jer će i najmanja promjena dovesti do neispravnog funkcioniranja affiliate programa te se onda ne mogu garantirati ispravni podaci vezani uz praćenje affiliate partnerstva.

Affiliate partner može koristiti oba affiliate formata na jednoj ili više različitih stranica. Affiliate partner također ima neekskluzivno pravo oglašavanja svih usluga ili proizvoda iz DESTINATION ADRIATIC ponude. U slučaju odabira posebne ponude, na link odabrane ponude(HTML adresa) treba dodati svoj affiliate broj ("?aid=<affiliate_broj>").

EVIDENCIJA PROMETA, VISINA I DINAMIKA ISPLATE PROVIZIJE*

Ispunjavanjem online pristupnice Affiliate partner dobiva svoje korisničko ime i lozinku s kojom pristupa affiliate računu u dijelu DESTINATION ADRIATIC stranica. Unutar svog računa, Affiliate partner ima kompletan uvid u broj posjetitelja, realizirane rezervacije, ukupno ostvareni promet te evidenciju affiliate isplata.
Affiliate partner ostvaruje proviziju po realiziranoj rezervaciji i to nakon što gost završi korištenje usluge tj. kad više ne postoji mogućnost storna (otkazivanja). Postotak provizije je određen postignutim prometom u jednoj obračunskoj godini. Obračunska godina počinje prvim datumom u mjesecu u kojem je partner popunio prijavnicu i traje sljedećih 12 mjeseci, drugim riječima 12 obračunskih perioda.

Postotak provizije utvrđuje se ovisno o statusu partnera u trenutku isplate provizije i to na sljedeći način:

Prihod u EUR (godišnje):   Provizija %
do 5 000€   8%
5.001-15.000€   9%
15.001-25.000€   10%
25.001-50.000€   12%
više od 50.001€   po dogovoru

Affiliate partner koji je pravna osoba, obrtnik ili osoba koja obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost dužan je ispostaviti fakturu na temelju koje ATLANTIS TRAVEL isplaćuje proviziju u roku od 30 radnih dana. Ako je Affiliate partner osoba iz Hrvatske, neophodno je potpisati ugovor o posredovanju. Affiliate partner ugovorom preuzima na sebe obvezu plaćanja pripadajućih poreza državi, te ATLANTIS TRAVEL ne snosi odgovornost za eventualno neplaćanje pripadajućih poreza državi od strane Affiliate partnera. Minimalni iznos za isplatu iznosi 150 EUR. ATLANTIS TRAVEL i Affiliate partner plaćaju svako svoje troškove transfera novca u banci ukoliko se radi o deviznim isplatama provizije. Ukoliko je iznos za isplatu manji od 150eur, račun će biti plaćen ali u tom slučaju bankovni troškovi moraju biti podmireni od strane primatelja. Eventualne reklamacije na isplaćeni iznos, Affiliate partner dužan je podnijeti pismenim putem unutar osam (8) dana od isplate provizije. Naknadne reklamacije neće se uzeti u obzir.

ODGOVORNOST UGOVORNIH STRANA
Affiliate partner nema nikakvu odgovornost u pogledu gosta koji je rezervirao određenu uslugu iz ponude unutar frame ili sa stranica DESTINATION ADRIATIC. DESTINATION ADRIATIC preuzima na sebe potpunu brigu o klijentu i obvezuje mu se pružiti punu uslugu, a što podrazumijeva: odgovaranje na upite potencijalnih gostiju, ispostavu ponude i računa, kontroliranje izvršenih uplata, potvrda rezervacija i slanje izletničkih karata, otkaz rezervacija, rješavanje eventualnih reklamacije te prihvat i pružanje sve potrebne pomoći gostima na terenu.

Affiliate partner nema nikakvu odgovornost u pogledu točnosti informacija (cijena, opisa, slika, raspoloživosti) objavljenim unutar framea ili na stranica DESTINATION ADRIATIC.
Ukoliko određeni gost iz bilo kojeg razloga ne bi udovoljavao ili ne bi poštivao standarde poslovanja ATLANTIS TRAVELA-a, ATLANTIS TRAVEL zadržava pravo ne udovoljiti tome gostu, te mu odbiti pružiti usluge iz svog programa.

ATLANTIS TRAVEL ne odgovora za pogrešne izračune cijene i provizija nastale zbog „štamparske greške“ na stranicama DETINATION ADRIATIC ili unutar framea, ne odgovara za štetu uzrokovanu greškom u radu servera, nestanka električne energije, vremenskim nepogodama i slučajevima "više sile". ATLANTIS TRAVEL ne odgovara za indirektnu, posebnu ili bilo koju drugu štetu nanesenu Affiliate partner site-u, a za koju bi se dokazalo da je proizišla iz članstva u Affiliate programu.

ATLANTIS TRAVEL ne odgovara štetu neobračuna provizije ukoliko bi se utvrdilo da je do toga došlo zbog nestručnog rukovanja Affiliate alatima ili zbog eventualnog brisanja cookie-ja od strane posjetitelj

ATLANTIS TRAVEL pridržava pravo na sve što se odnosi na ime tvrtke, trademark, logo, slogane, tekst, fotografije, dizajn, programe i grafička rješenja. Izmjena loga, zaglavlja ili banera u ime Affiliate partnera je zabranjeno. U slučaju da Affiliate partner zahtijeva oglašavanje koristeći različite prezentacijske oblike ili sadržaje od onih ponuđenih, Affiliate partner treba podnijeti prijedlog ATLANTIS TRAVEL-u i dozvolu zahtjeva.

Informacije na DESTINATION ADRIATIC Internet stranicama smatraju se ispravnima u trenutku njihova unošenja. Svi su podaci predmet redovnog pregledavanja, te će sve eventualno netočne informacije biti uklonjene. ATLANTIS TRAVEL zadržava pravo da, na osnovi vlastite procjene i bez prethodne najave, promijeni podatke u opisima i cijenama pojedinih smještajnih jedinica i usluga koje nudi na svojim Internet stranicama.

Podaci koje Affiliate partner objavljuje na svojim stranicama, a vezani su uz ponudu ATLANTIS TRAVEL-a, moraju odgovarati onima na DESTINATION ADRIATIC stranicama. Ukoliko ATLANTIS TRAVEL,  pregledom partnerove stranice, utvrdi podatke koji su u suprotnosti ovom članku Ugovora, isti je dužan izvršiti promjene u roku od 48 sati po primitku obavijesti ili ATLANTIS TRAVEL zadržava pravo da partneru uskrati pravo sudjelovanja u Affiliate programu.

IZMJENA ODREDBI I TRAJANJE UGOVORA
Ispunjavanjem on-line prijavnice ili slanjem zahtijeva za registraciju putem e-maila Affiliate partner potvrđuje da je pročitao i i u potpunosti prihvatio stavke ovog ugovora.
ATLANTIS TRAVEL zadržava pravo na mijenjanje, sukladno svojim potrebama, bilo kojeg  članka ovih Općih Uvjeta bez prethodne pismene ili usmene obavijesti. Nove promjene stupaju na snagu objavljivanjem na DESTINATION ADRIATIC stranici, a saznanje o izvršenim promjenama Affiliate Partner može dobiti redovitim pregledavanjem DESTINATION ADRIATIC stranica. Affiliate Partner ne može utjecati na izvršene promjene te, ukoliko u roku od 15 dana nakon objave izvršenih promjena, Affiliate Partner ne pošalje pismenu obavijest o raskidu ugovora smatrat će se da se Affiliate Partner složio sa svim izvršenim promjenama.
Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme od trenutka odobrenja internet stranica Affiliate partnera od strane ATLANTIS TRAVEL-a. Ovaj ugovor, bez prethodnih objašnjenja, može raskinuti bilo koja od uključenih strana.

NADLEŽNOST SUDA Ugovorne strane se obvezuju da će eventualne sporove i nesporazume uzrokovane ovim ugovorom rješavati međusobnim dogovorom. Ukoliko sporazumno rješenje ne bi bilo moguće postići određuje se nadležnost stvarno nadležnog suda Trgovačkog suda u Zagrebu.

*Ovaj članak Ugovora se ne odnosi na neprofitne organizacije i sustav Turističkih zajednica.

Affiliate podrška: web@atlantis-travel.hr Postanite naš Affiliate partner